Børn født af forældre med psykisk sygdom, har selv psykiske udfordringer

Allerede ved skolestart har børn, som er født af forældre, der på et tidspunkt har fået diagnosen skizofreni eller bipolar sygdom, flere psykiske vanskeligheder end deres jævnaldrende kammerater. Det viser et forskningsresultat fra iPSYCH. Den nye viden giver mulighed for at udvikle målrettede indsatser til særligt sårbare grupper af børn og dels øger den forståelsen for, hvordan psykisk sygdom opstår og udvikler sig.

Især børn, hvis forældre, har fået diagnosen skizofreni på et tidspunkt i deres liv, har i syvårsalderen flere tegn på psykiske vanskeligheder end børn, hvis forældre ikke har eller har haft skizofreni eller bipolar sygdom, tidligere kaldet maniodepressiv lidelse.

522 danske børn på syv år og deres forældre er siden 2013 blevet undersøgt og interviewet af en gruppe forskere i VIA 7 undersøgelsen, som er en del af det nationale psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH. 202 af børnene har en eller to forældre, som på et tidspunkt har fået diagnosen skizofreni. 120 af børnene har en eller to forældre som har eller har haft diagnosen bipolar sygdom, mens resten af børnene har forældre uden netop de to psykiatriske sygdomme.

”Vi kan se, at hyppigheden af børnepsykiatriske diagnoser som for eksempel ADHD, angst og belastningsreaktioner er væsentlig højere hos børn, hvis forældrene har eller har haft skizofreni. Samtidig havde disse børn større følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer end resten af børnene,” fortæller læge og ph.d., Ditte Ellersgaard fra Region Hovedstadens Psykiatri, som er en af forskerne, bag projektet.

Forskerne har interviewet barnets primære omsorgsperson om dets opvækst, trivsel og aktuelle udviklingsniveau og sendt spørgeskemaer til barnets lærer. Endelig har barnet selv medvirket til interviews, udført opgaver og svaret på spørgeskemaer.

Som gruppe har de højere risiko
Over en 1/3 del af de børn, hvis forældre var eller havde været syge, opfyldte efter forskernes vurderinger kriterierne for at have eller have haft en børnepsykiatrisk diagnose i alderen 0-7 år. 39 procent for børn af forældre med skizofreni og 36 procent af børn af forældre med bipolar sygdom. Til sammenligning fandt forskerne at kun 15 procent af børnene i kontrolgruppen på et tidspunkt har opfyldt kriterierne for at have eller have haft en diagnose.

Undersøgelsen er offentliggjort i det internationale tidsskrift World Psychiatry.

”Det er vigtigt at pointere, at ikke alle børn, hvis forældre har en psykisk sygdom har psykiske vanskeligheder, men at resultaterne drejer sig om forskelle på gruppeniveau” siger Ditte Ellersgaard, som tilføjer at ’nogen af børnene klarer sig rigtig godt og som gennemsnittet, mens andre viser tegn på psykiske problemer, som kan komme til udtryk som psykiatriske symptomer på eksempelvis angst, tristhed eller koncentrationsbesvær, mens nogen børn bliver påvirket følelsesmæssigt og derfor ikke trives optimalt.

Hun understreger, at der derfor er behov for studier af, hvordan tidlige indsatser rettet mod de særligt sårbare grupper af børn kan påvirke børnenes livsbaner fremover.

”Fremtidige opfølgninger af den undersøgte gruppe af børn vil kaste lys over, hvorvidt vores fund repræsenterer forbigående eller mere vedvarende fænomener, og over hvilke fænomener, der kan hjælpe os til at forudsige hvem der er i højst risiko for senere udvikling af alvorlige psykiske sygdomme.

Bag om resultatet
Studiet hedder 'The Danish High Risk and Resilience Study’ og denne første undersøgelse hedder VIA 7, fordi de 522 børn var omkring 7 år gamle, da de blev undersøgt første gang. Deltagerne blev fundet via de danske landsdækkende registre fordi dette er den bedste måde at rekruttere en stor og repræsentativ gruppe af syvårige børn og deres forældre. Børnene fra kontrolgruppen er udvalgt så de matcher med hensyn til alder, køn og kommune. Nu er forskerne i gang med at undersøge børnene for anden gang, når de er 11 år gamle; denne del af undersøgelsen hedder VIA 11.

Studiet er finansieret af Lundbeckfonden og er et resultat af et unikt samarbejde mellem voksenpsykiatriske forskningsenheder i Risskov og Psykiatrisk Center København og forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

Den videnskabelige artikel ‘Psychopathology in 7‐year‐old children with familial high risk of developing schizophrenia spectrum psychosis or bipolar disorder – The Danish High Risk and Resilience Study ‐ VIA 7, a population‐based cohort study’ kan læses her

Kontakt

Ph.d. Ditte Ellersgaard
Region Hovedstadens Psykiatri
ditte.vestbjerg.ellersgaard@regionh.dk

61 68 61 13​