Downloads

Resultater af kombinerede iPSYCH og Psychiatric Genomics Consortium analyser kan downloades fra den engelske version af iPSYCH hjemmesiden. Klik her.