Hvilke psykiske sygdomme undersøger iPSYCH?

iPSYCH undersøger: Autisme, ADHD, skizofreni, bipolar sygdom og depression.

Disse lidelser rammer på tværs af køn og alder, og i løbet af livet vil 35 procent af den danske befolkning være indlagt eller behandlet ambulant for en psykisk lidelse på et hospital. Udover er  personer, som bliver behandlet hos den praktiserende læge eller psykolog.

Flere psykiske lidelser kan optræde samtidigt - eller efter hinanden i løbet af livet. Både de samfundsmæssige og menneskelige omkostninger er store, og psykiske lidelser har ofte stor indflydelse for den enkelte og dennes pårørende.

Autisme

Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, som påvirker opfattelsen af omgivelserne, og måden man interagerer med andre på. Autisme er en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på, som har stor betydning i sociale sammenhænge og i kommunikation med andre mennesker. Autisme betegnes som 'gennemgribende', det betyder, at alt hvad man siger, tænker og gør, er berørt af autismen. Tre procent af drenge og en procent af piger bliver diagnosticeret med autisme.


 

ADHD

ADHD, som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, opstår tidligt i livet og er kendetegnet ved hyperaktivitet, problemer med opmærksomheden, indre rastløshed og impulsive handlinger. Fem procent af drenge/mænd og to procent af piger/kvinder bliver diagnosticeret med ADHD.

Skizofreni

Ved skizofreni og skizofrenilignende sygdomme bliver tanker, følelser og sanser påvirket. Symptomer kan være hallucinationer og vrangforestillinger, eksempelvis en oplevelse af at høre stemmer eller føle sig forfulgt. Sproget kan blive påvirket, talen kan være usammenhængende og vanskelig at forstå, og manglende initiativ og nedsat evne til at mærke og udtrykke følelser gør det ofte svært for den syge at tage vare på sig selv

Risikoen for at få skizofreni i løbet af livet er 1,9 procent for mænd og 1,6 procent for kvinder. Samlet set er risikoen for skizofreni og skizofrenilignende sygdomme 3,8 procent for mænd og 3,7 procent for kvinder. Den typiske debutalder for skizofreni er 17 - 23 år for begge køn.

Bipolar sygdom

Bipolar sygdom (tidligere kaldet maniodepressiv sygdom) er karakteriseret ved episoder, hvor humøret tydeligt er ændret. Enten er personen unaturlig opstemt med øget energi, aktivitet og selvfølelse (manisk) eller depressiv, typisk nedtrykt, uden energi og med nedsat selvfølelse. 1,3 procent af mænd og 1,8 procent af kvinder bliver indlagt eller ambulant behandlet for bipolar sygdom i løbet af livet.

Depression

Depression er en af de hyppigste psykiske sygdomme. Den viser sig ved, at humøret er i bund, det er energiniveauet også, og selvtilliden og selvfølelsen er nedsat. Fælles for mennesker med en depression er en følelse af, at tingene er uoverkommelige. Afhængig af symptomerne bliver sværhedsgraden ved en  depression inddelt i let, moderat og svær depression. Risikoen for at blive behandlet i sygehusvæsenet for en depression i løbet af livet er ni procent for mænd og 16 procent for kvinder.