Datasikkerhed

Danskernes sundhedsdata udgør en videnskabelig og sundhedsfaglig guldgrube, der kan komme alle til gode. I Danmark har vi et offentligt sundhedssystem, der dækker hele befolkningen, og hvor alle ens sundhedsdata er registreret. Derudover har vi en række biobanker, blandt andet med biologiske prøver fra stort set alle, der er født efter 1981.

Den omfattende mængde af detaljerede sundhedsdata gør, at vi i Danmark har en enestående mulighed for at lave præcise undersøgelser af, hvilke faktorer, der giver øget risiko for forskellige sygdomme, sygdomsforløb og hvordan man reagerer på behandling. Disse undersøgelser håber og tror vi på vil føre til helt nye muligheder for at forebygge og behandle psykiske sygdomme.

iPSYCH rummer alene elektroniske data fra to datakilder: dels genetiske og andre biologiske data som indtil 2021 blevet genereret fra blodprøver fra Den Nationale Biobank på Statens Serum Institut dels registerdata, hvor vi især indhenter oplysninger i Landspatientregistret og Det Psykiatriske Centralregister om personens sygdomstilstand. Herudover bruger vi data fra andre offentlige registre, eksempelvis om dødsårsager og risikofaktorer som komplikationer ved fødslen, hovedtraumer og sygdomme hos forældre og søskende.

Som forskere har vi ikke adgang til informationer, der kan identificere de personer, der indgår i studiet, som eksempelvis CPR-numre, navne, adresser etc.