Fødselsdepression medfører øget risiko for selvmord, viser ny undersøgelse

Nybagte mødre, der er ramt af depression eller andre psykiske lidelser, løber en større risiko end andre for at tage deres eget liv i løbet af det første år efter fødslen, viser en ny undersøgelse. Undersøgelsen, der gør op med forestillinger om fødsel som en altid glædelig begivenhed for moderen, er baseret på en af de mest omfattende analyser af emnet nogensinde, og den benytter sig af et meget omfattende datamateriale, som står til rådighed for forskere i Danmark.

I løbet af den 40 år lange periode, som undersøgelsen dækker, var der i alt otte danske kvinder, som begik selvmord senest 12 måneder efter, at de var blevet diagnosticeret med en fødselsrelateret psykisk lidelse, inklusive fødselsdepression og psykose. Selv om antallet er beskedent, er der meget stærkt statistisk belæg for en årsagssammenhæng mellem de psykiske lidelser og det efterfølgende selvmord, og der er behov for, at sundhedspersonale er opmærksomt på risikoen, siger forskerne bag undersøgelsen.

Undersøgelsen er foregået i et samarbejde mellem epidemiologer fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet og kolleger fra Holland og USA. De har netop offentliggjort deres resultater i artiklen “All-Cause Mortality in Women With Severe Postpartum Psychiatric Disorders”, som er blevet optaget i det ansete tidsskrift American Journal of Psychiatry.

Fire gange større risiko

Undersøgelsen viser, at mødre med fødselsrelaterede psykiske lidelser generelt løber en fire gange større risiko end andre mødre for at dø af naturlige og unaturlige årsager i løbet af opfølgningsperioden. Risikoen er omtrent den samme som for mødre, som også er ramt af psykiske lidelser, uden at der er en påviselig sammenhæng med barnefødsel.

Det afgørende er imidlertid, at selv sammenlignet med den sidstnævnte gruppe løber kvinder med fødselsdepression og andre lignende lidelser en større risiko for at begå selvmord i det første år efter fødslen. Andre forskere har tidligere påvist den høje selvmordsrisiko blandt kvinder med fødselsrelaterede psykiske lidelser, men den nye undersøgelse går et skridt videre ved at foretage en detaljeret sammenligning med andre kategorier af kvinder, hvilket giver forskerne mulighed for at fokusere på den nøjagtige årsagssammenhæng mellem fødsel og selvmord.

“Det er trods alt yderst sjældent, at den type selvmord finder sted, men når det sker, er det naturligvis dybt tragisk. Og det er jo heller ikke, hvad folk regner med. Der er denne her almindelige forestilling om, at nybagte mødre ikke tager deres eget liv, og at de bør være glade for at have fået en baby, men sådan er det ikke altid i virkeligheden. Vi mener, at det er vigtigt, at kvinder med fødselsrelaterede psykiske lidelser får en korrekt diagnose og modtager den behandling, de har brug for. På den måde kan man muligvis forhindre, at de begår selvmord,” siger Trine Munk-Olsen, seniorforsker ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS og en af hovedforfatterne til artiklen.

Detaljerede data

Forskerne benyttede sig af data fra i alt 1.545.857 danske kvinder fra perioden mellem 1970 og 2011. Den type forskning er kun mulig på grund af de store mængder statistiske oplysninger, der er blevet akkumuleret gennem årene via Det Centrale Personregister og andre danske registre. Der er ikke mange andre lande i verden, som har adgang til en lignende datamængde om deres egen befolkning.

“Disse data har gjort det muligt for os at følge mødrene over en meget lang periode, omtrent 40 år, hvilket er utrolig vigtigt, når man skal sætte tallene i perspektiv. De eneste kvinder, vi ikke har kunnet følge, er dem, der er udvandret. Danmark tilhører en lille gruppe af lande, især her i Norden, som opretholder detaljerede befolkningsregistre. Desuden er Danmark unikt, fordi det også har psykiatriske data, som række så langt tilbage i tiden,” siger Munk-Olsen.

Forskerne modtog finansiering fra iPSYCH (Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning), MEPRICA (Mental Health in Primary Care), NIMH, the Foundation of Hope og Sage Therapeutics.

For yderligere oplysninger om undersøgelsen:

Trine Munk-Olsen, PhD, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mail: tmo@econ.au.dk
Mobil: +45 51 50 51 61