Fysiske sygdomme kan forværre en depression

Patienter, som diagnosticeres med depression for første gang, har en øget risiko for at blive indlagt, hvis de tidligere har været behandlet for en fysisk sygdom på et hospital. Det viser forskning fra det danske psykiatriprojekt, iPSYCH.

Undersøgelsen, som Ole Köhler-Forsberg står bag, viser, at mennesker med en første depressions-diagnose i psykiatrien har en øget risiko for senere at blive indlagt med depression - hvilket indikerer en forværring af depressionen - hvis de tidligere
Undersøgelsen, som Ole Köhler-Forsberg står bag, viser, at mennesker med en første depressions-diagnose i psykiatrien har en øget risiko for senere at blive indlagt med depression - hvilket indikerer en forværring af depressionen - hvis de tidligere har været behandlet for en fysisk sygdom på et hospital. Foto: Anne Kring

Risikoen for at blive indlagt med depression er større, hvis patienten har flere fysiske sygdomme. Det viser et resultat fra det nationale forskningsprojekt, iPSYCH.

"Risikoen var øget op til 69 procent hos patienter, som tidligere var blevet behandlet på et sygehus for fysiske sygdomme. Også alderen har noget at sige. Jo flere fysiske sygdomme patienter under 65 år har, desto større er risikoen for indlæggelse med depression," siger Ole Köhler-Forsberg, som står bag undersøgelsen.

Ifølge forskeren kan det muligvis forklares ved, at et større antal fysiske sygdomme i en relativ ung alder er psykologisk belastende, hvorimod det i en højere alder er ’mere forventeligt’ med flere sygdomme.

Resultaterne er offentliggjort i Journal of Affective Disorders.

Opmærksom på patienten

Undersøgelsen viste også, at patienter, der blev behandlet for en fysisk sygdom eller indløste medicin mod fysiske sygdomme i året inden deres depression, havde en nedsat risiko for at blive indlagt med depression.

”Det kan betyde, at behandling af fysisk sygdom også kan have bedre effekter på forløbet af en depression, men det kan også forklares ved, at patienten er bedre til at følge sin antidepressive behandling, eller at egen læge i forvejen er mere opmærksom på patienten,” forklarer Christiane Gasse, som også har bidraget til studiet. 

Studiet er det første, der har undersøgt sammenhængen mellem samtlige fysiske sygdomme og forløbet efter en depressionsdiagnose i en hel befolkning. Og det understreger, hvor meget psyken og kroppen hænger sammen, og at behandling rettet mod kroppen også vil påvirke psyken og omvendt. 

”Undersøgelsen udvider vores viden ved ikke kun at fokusere på en specifik sygdom, eksempelvis hjertekarsygdom eller kræft, men ved at inddrage alle fysiske sygdomme. Vores fund viser, hvor vigtigt det er grundigt at undersøge og behandle mennesker med depression for eventuelle fysiske sygdomme,” fortæller Ole Köhler-Forsberg.

Konkurrerende lidelser

Næsten 118.000 mennesker, som blev diagnosticerede med en depression for første gang på et dansk psykiatrisk sygehus i perioden 1996 til 2015, er en del af undersøgelsen. Forskerne fik adgang til patientjournaler fra 1977 og dermed overblik over diagnoser og medicinforbrug hos personerne, som medvirkede i studiet.

Ifølge forskerne bør kommende studier undersøge, om en bedre behandling af fysiske sygdomme også har en positiv effekt på depressionen. 

Vigtigheden af og bedre fokus på sammenhængen mellem fysiske sygdomme og depression understreges yderligere i en anden artikel, som Ole Köhler-Forsberg har fået offentliggjort i samarbejde med flere internationale samarbejdspartnere. I en artikel i Nature Reviews Disease Primers beskriver forfatterne den aktuelle viden omkring hyppigheden, diagnosticeringen og behandlingen af depression hos mennesker med kroniske fysiske sygdomme.

”Depression forekommer to til fire gange hyppigere hos mennesker med en kronisk fysisk sygdom end hos fysisk raske – og både psykologisk og medicinsk behandling kan have effekt på depressionen,” fortæller Ole Köhler Forsberg.

Men diagnosticeringen og behandlingen kan være kompleks på grund af de konkurrerende fysiske lidelser og overlappende symptomer.

”Både biologiske, genetiske, psykologiske og livsstils-faktorer spiller ind og øger risikoen for at lide både af en fysisk sygdom og en depression, derfor er det væsentligt også at fokusere på det mentale helbred hos mennesker med kroniske fysiske sygdomme,” forklarer forskeren.

Bag om resultatet

  • Studiet er et registerstudie med 118.000 mennesker med en første depressionsdiagnose på et dansk psykiatrisk sygehus i perioden 1996 til 2015.
  • Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospitalet Psykiatrien.
  • Undersøgelsen er finansieret af Lundbeckfonden.
  • De videnskabelige artikler er offentliggjort i Journal of Affective Disorder og i Nature Reviews Disease Primers

Kontakt

Læge og ph.d. Ole Köhler-Forsberg
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Forskningsenheden for Psykoser
Mobil: 23 42 06 61
karkoe@rm.dk