Hjertestoppatienter har øget risiko for neurologiske og psykiatriske lidelser

Der er behov for øget opmærksomhed følgesygdomme for de mange patienter, der overlever hjertestop, i årene efter udskrivelsen, vurderer forsker bag studie.

Kasper Adelborg, lektor på Institut for Klinisk Medicin. Foto: AU Health

Patienter, der overlever et hjertestop, har en markant øget risiko for at udvikle en række neurologiske og psykiatriske lidelser i årene efter udskrivelsen fra hospitalet.

Det konkluderer et nyt studie foretaget af forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

”Studiet viser, at patienter udskrevet efter hjertestop har en øget risiko for blodprop i hjernen, hjerneblødning, epilepsi, demens depression og angst, selv når de sammenlignes med en gruppe patienter med blodprop i hjertet,” forklarer Kasper Adelborg, lektor på Aarhus Universitet og læge ved Regionshospitalet i Gødstrup.

Flere overlever hjertestop

Hvert år rammes 4000 danskere af et hjertestop, og de seneste årtier er overlevelsesraten blevet forbedret. Kun fire procent overlevede i 2001 hjertestop, mens det i 2014 var 13 procent. 

Mindre studier har tidligere slået fast, at patienter, der overlever hjertestop, blandt andet har en højere dødelighed og øget risiko for kognitive udfordringer. Disse studier bygger dog på et begrænset antal personer og en kort opfølgningstid.

Det aktuelle studie fra Aarhus Universitet har inkluderet alle patienter udskrevet efter hjertestop i perioden 1996 til 2016 – i alt over 12.000 patienter – der er sammenlignet med 118.332. patienter med blodprop i hjertet og 120.460 mennesker fra baggrundsbefolkningen.

”Vi havde en klar forventning om, at patienter med hjertestop havde en øget risiko for de undersøgte endepunkter i forhold til baggrundsbefolkningen, men at det også slog så klart igennem i forhold til patienter med blodprop i hjertet, var ikke ventet, forklarer Kasper Adelborg.

Vigtig information for patienter og pårørende

Den øgede risiko for at udvikle neurologiske og psykiatriske lidelser er størst i det første år efter udskrivelsen og falder derefter over tid.

Det første år efter udskrivelse er risikoen for at udvikle epilepsi blandt andet tredoblet for hjertestoppatienter sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Risikoen for at udvikle lidelser som depression og angst er fordoblet, viser studiet.

Efter fem år ligger risikoen på samme niveau som for patienter, der har overlevet blodprop i hjertet. I forhold til den generelle befolkning forbliver risikoen dog forhøjet.

”Hvis de kommer gennem det første år, er denne patientgruppe mere sammenlignelig med blodpropspatienter. Det er en vigtig information for patienterne og deres pårørende,” siger Kasper Adelborg.

Behov for tæt opfølgning

Mens årsagerne til de ovennævnte lidelser endnu ikke er fuldt ud belyst, mener Kasper Adelborg, at det aktuelle studie tydeligt illustrerer behovet for øget opmærksomhed på neurologiske og psykiatriske følgevirkninger for patienter, der udskrives fra hospitalet efter et hjertestop.

”Man kunne overveje om der er et behov for tættere opfølgning for patienter der udskrives efter hjertestop, i lighed med det, der tilbydes patienter, der udskrives efter en blodprop i hjertet,” forklarer han.

”Systematisk opfølgning med opmærksomhed på neurologiske og psykiatriske følgesygdomme vil gøre det muligt at forebygge eller iværksætte tidlig behandling hos disse patienter,” tilføjer han.


Bag om forskningsresultatet

Fakta om studiet: Landsdækkende cohorte-studie, der undersøger i hvor høj grad hjertestop-patienter har øget risiko for at udvikle psykiatriske og neurologiske lidelser efter udskrivelse fra hospitalet.

Ekstern finansiering: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Lipmann Foundation, Professor Sophus H. Johansens Fond og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond

Eventuel interessekonflikt: Klinisk lektor Asger Granfeldt, der er medforfatter til studiet, har modtaget honorarer fra DSMB Noorik Pharmaceuticals og Victor W. Henderson, professor ved Stanford University, der er medforfatter til studiet, har modtaget en bevilling fra National Institutes of Health. Ingen af delene er relateret til studiet. 

Læs den videnskabelige artikel her

 

Kontakt: 

Kasper Adelborg, lektor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og læge på Regionshospitalet i Gødstrup. 
kade@clin.au.dk
Telefon: 20 34 17 24