Sådan ansætter man en dekan

Health skal have ny dekan. Universitetsledelsen har sat ansættelsesproceduren i gang, og repræsentanter for fakultetets medarbejdere og ledelse bliver inddraget.

Healths dekankontor i bygning 1431 står klar til at tage imod en ny beboer i 2017. Ansættelsen af den nye dekan er sat i gang, og stillingsopslaget bliver offentliggjort i den kommende uge. Foto: Jesper Rais/AU.
Healths dekankontor i bygning 1431 står klar til at tage imod en ny beboer i 2017. Ansættelsen af den nye dekan er sat i gang, og stillingsopslaget bliver offentliggjort i den kommende uge. Foto: Jesper Rais/AU.

Da Allan Flyvbjerg meddelte, at han havde fået nyt job, satte rektor Brian Bech Nielsen straks gang i processen for at finde hans afløser. Det tager nemlig tid at ansætte en dekan.

Det er en omfattende og tidskrævende proces at ansætte en ny dekan. Der er ikke mange ansøgere til en sådan stilling, og nogle gang er det nødvendigt at inddrage et rekrutteringsfirma i processen. 

Indflydelse på stillingsopslag og samtalekandidater

 • Professor Peter Svensson fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed
 • Professor Charlotte Delmar fra Institut for Folkesundhed
 • Professor Jens Peter Andersen fra Institut for Biomedicin
 • Klinisk lærestolsprofessor Peter Hokland fra Institut for Klinisk Medicin
 • Centeradministrator Tina Marie Bach Aaen fra Center for Music in the Brain
 • Studerende Nichlas Riise Jespersen

De seks medlemmer får indflydelse på indholdet i stillingsopslaget, ligesom de rådgiver ansættelsesudvalget i forbindelse med udvælgelsen af kandidater til samtale.

 Ansættelsesudvalget er ved at blive nedsat

Der er allerede nu sat navn på de første fem medlemmer af ansættelsesudvalget:

 • Rektor Brian Bech Nielsen
 • Prorektor Berit Eika
 • Universitetsdirektør Arnold Boon
 • Administrationschef Steen Harrit Jakobsen
 • Vicedirektør for HR Anne Lindholm Behnk (sekretær for ansættelsesudvalget)

De resterende pladser i ansættelsesudvalget tilfalder en eller flere prodekaner og/eller institutledere. De bliver dog først udpeget, når man ved, hvem der har søgt stillingen. På den måde undgår man, at evt. ansøgere selv er en del af ansættelsesudvalget.

Tidsplan for ansættelsesprocessen – de vigtigste punkter 

Aktivitet 

Forventet dato 

Aktivitet

Oktober 2016 

Stillingsopslaget offentliggøres på universitetets hjemmeside. Det bringes
efterfølgende i bl.a. Jyllands Posten, Politikken og Ugeskrift for Læger 
samt i relevante nordiske printmedier. 

11. december 2016

Ansøgningsfrist

12. december 2016 

De resterende medlemmer af ansættelsesudvalget udpeges 

16. december 2016

Ansættelsesudvalget og rådgivningsudvalget rådgiver rektor
om valg af kandidater til samtale 

4. januar 2017

1. samtalerunde 

5-11. januar 2017

Ledervurdering af kandidater (ved ekstern konsulentvirksomhed)

12. januar 2017

2. samtalerunde 

16. januar 2017

Kontraktforhandlinger påbegyndes 

1. marts 2017 

Ny dekan på Health - forventes 

 

Tidsplanen er foreløbig og tilpasses løbende.

Prodekan for forskning på Health, Ole Steen Nielsen er tiltrådt som konstitueret dekan pr. 1. oktober 2016 og vil fungere i stillingen, indtil en ny dekan er ansat. Ole Steen Nielsen har meddelt, at han ikke ønsker at lægge billet ind på dekanstillingen, når den bliver slået op.