Anders Børglums gruppe

Hos os er vi optaget af at identificere og karakterisere gener, som spiller en rolle for psykiske sygdomme. Vores overordnede mål er at få mere viden om disse sygdomme for bedre at kunne diagnosticere, behandle og forebygge. 
 
Vores forskningsenhed består af et internationalt og tværfagligt team af molekylærbiologer, medicinske genetikere, psykiatere, statistikere og bioinformatikere - lektorer, post docs og ph.d.-studerende.

Hvis du vil vide mere om iPSYCH og Anders Børglums forskningsgruppe, så kan du kontakte Anders Børglum: M: 60 20 27 20 - anders@biomed.au.dk

Mød Anders Børglums forskningsgruppe