Ole Mors' gruppe

Vi forsker i at identificere genetiske og miljømæssige risikofaktorer for psykiske sygdomme og vores områder omfatter psykiatrisk diagnostik og klassifikation, kliniske og epidemiologiske undersøgelser af lægemidlers effekt og bivirkninger, etik ved genetisk testning samt epigenetiske undersøgelser af arvemassen. Vores mål er at danne grundlag for bedre diagnostik og skræddersyet behandling.

Vores enhed består af psykiatere, sygeplejersker, psykologer, molekylærbiologer og statistikere, ialt 20 forskere, heraf en professor, en overlæge, fire lektorer,  fire postdocs, syv ph.d.-studerende samt tre forskningsassistenter.

Hvis du vil vide mere om iPSYCH og Ole Mors' forskningsgruppe, så kan du kontakte Ole Mors: M: 29 47 97 80 - ole.mors@clin.au.dk

Mød Ole Mors' forskningsgruppe