Formand vil forvandle hjerneforskning til patientbehandling i nyt hovedsæde

Som et af de få steder i verden vil Dansk Neuroforskningscenter i Aarhus samle forskere fra psykiatrien og alle øvrige neurospecialer under samme tag. En forudsætning for at bringe hjerneforskningen op i den absolutte verdenstop, mener professor og formand.

Hjerneforskningen i Aarhus får optimale rammer, når Dansk Neuroforskningscenter (DNC) får nyt hovedsæde i 2026, mener formand Jens Christian Hedemann Sørensen. Foto: Tonny Foghmar, AUH

Aarhus skal om få år være hjemsted for et af verdens førende neuroforskningscentre, der udvikler den internationalt bedste behandling af patienter med hjernesygdomme.

Sådan lyder ambitionen i Dansk Neuroforskningscenter (DNC), der netop har taget et markant skridt for at løfte hjerneforskningen i Aarhus op på et nyt niveau.

Tirsdag i sidste uge blev det således afsløret, at DNC vil samle forskere fra både psykiatrien og alle øvrige neurospecialer, når et nyt stort byggeri efter planen står færdig i Skejby i 2026.

Ifølge klinisk lærestolsprofessor og overlæge i neurokirurgi Jens Christian Hedemann Sørensen, der er formand for DNC, vil der dermed blive skabt optimale rammer for hjerneforskningen i Aarhus.

”Hvis vi skal gå hele den translationelle vej fra gen og molekyle over forsøgsdyreksperimenter og videre til udvikling af ny patientbehandling, så er der brug for et stærkt universitet og et stærkt universitetshospital, som arbejder tæt sammen. Vi har allerede en rigtig stærk neuroforskning i Aarhus, men den kan ikke stå alene uden en stærk klinisk forskning, som translaterer forskningen over i ny patientbehandling. Derfor er det nye DNC en forudsætning for, at vi kan indfri vores vision,” siger han.

Murstensløst forskningscenter

DNC blev etableret i 2009 og var beliggende på Nørrebrogade i umiddelbar forlængelse af de kliniske neuroafdelinger.

Allerede dengang var målet at danne ramme for banebrydende og tværfaglig neuroforskning tæt på patienterne.

I forbindelse med universitetets overtagelse af Nørrebrogade-komplekset måtte DNC i 2019 flytte ud af sine lokaler, da universitet havde andre planer for bygningerne.

I dag er DNCs skannere og forskningsudstyr placeret på Aarhus Universitetshospital i Skejby, mens forskerne er spredt på mange forskellige adresser. I takt med at DNCs forskergrupper har tiltrukket et voksende antal bevillinger og internationalt førende forskere, er pladsbehovet samtidig blevet større.

Det tværfaglige samarbejde mellem campus og den store gruppe af neuroforskere i klinikken på AUH, som ifølge Jens Christian Hedemann Sørensen er afgørende for skabe innovative løsninger, har derfor haft svære betingelser.

”Det har været besværligt. Spontane møder fremmer forståelser og afføder nye projekter, og derfor har vi også i NeuroCampus Aarhus haft stor fokus på at bringe forskerne fra campus og AUH sammen,” siger han med henvisning til AUs tværfaglige netværk for neurovidenskabelige forskere, som han var med til at starte sammen med professor Leif Østergaard (CFIN) og professor Anders Nykjær (Biomedicin).

NeuroCampus-netværket arrangerer den årlige og meget succesfulde Neuroscience Day og er i år også meget engageret i MacthPoints 2022-konferencen, der har temaet ”Vores fantastiske hjerne”.

Nærhed er afgørende for nye idéer

Alle forhindringer bør dog være fjernet, når DNC forventes at flytte ind i sit nye domicil, der kommer til at ligge mellem AUHs neuroafdelinger og Psykiatrien på Palle Juul Jensens Boulevard.

I bygningen på cirka 19.000 kvadratmeter, der er tegnet af Bjarke Ingels Group, vil der være plads til op mod 500 forskere. Det vil give neuroforskningen de optimale rammer, mener Jens Christian Hedemann Sørensen.

”Først og fremmest er det vigtigt, at vi er samlet, fordi ny viden opstår, når man mødes på tværs af fagdiscipliner. Når jeg mødes med mine kolleger fra psykiatrien, når jeg mødes med grundforskeren fra Biomedicin, eller når jeg mødes med patienten, så opstår der ny viden og idéer til nye behandlinger og projekter,” siger han.

Hver femte dansker rammes af en sygdom i hjernen, og det koster årligt samfundet 39 milliarder kroner i direkte relaterede sundhedsudgifter.

På tærsklen til nye gennembrud

AU og AUH er i forvejen verdenskendt for deres bidrag til diagnosticering og behandling af hjernens sygdomme.

DNCs forskere har blandt andet påvist, hvordan hjernens mindste blodkar fungerer dårligt hos patienter med Alzheimers. Med mere forskning håber forskerne, at de på sigt vil kunne forebygge og demens, inden symptomerne opstår.

DNC-forskere har også opdaget ”betændelseaktioner” i hjernen hos personer, som man ved er i højrisiko for at udvikle Parkinsons sygdom. Den viden kan bane vej for nye behandlinger, der måske på sigt kan forhindre, at sygdommen bryder ud.

Med DNCs nye forskningscenter forventer Jens Christian Hedemann Sørensen, at kimen er lagt til nye gennembrud i neuroforskningen – først og fremmest til gavn for patienterne.

”Jeg håber og forventer, at det vil betyde, at vi blandt andet kan udmønte noget af den massive viden, vi har fået om neurologisk og psykisk sygdom, til nye behandlinger, der gør en forskel for patienterne,” siger han og tilføjer:

”Derudover håber også, at vi med det nye DNC får etableret et unikt forskningsmiljø, som vil tiltrække de bedste forskningstalenter fra udlandet, og som kan være med til at løfte neuroforskningen i Aarhus op på et endnu højere niveau.”

Dekan ved Health Anne-Mette Hvas glæder sig ligesom Jens Christian Hedemann Sørensen over, at hjerneforskningen i Aarhus nu får optimale rammer.

”I DNC er den tætte forbindelse mellem grundforskere, kliniske forskere og patienter afgørende for, at der opstår nye perspektiver på sygdomme i hjernen og nervesystemet, og jeg glæder mig over, at det bliver muligt at samle neuroforskningen og patienter under samme tag i et moderne byggeri, der er skabt til at inspirere til samarbejde på tværs og blive en platform for fremtidens forskere,” siger hun,

Det nye DNC skal finansieres af private donationer fra blandt andet Salling Fondene, der har bevilget 250 millioner kroner til byggeriet.

 

Baggrund:

Dansk Neuroforskningscenter (DNC) blev etableret i 2009 af Region Midtjylland og Aarhus Universitet. DNCs forskere er aktuelt huset i flere midlertidige lejemål på forskellige matrikler i byen og vil derfor etablere sig i en ny bygning placeret ved Aarhus Universitetshospital.

Den nye bygning skal danne ramme om nye gennembrud for diagnostik og behandling af hjernens sygdomme.

Byggeriet på cirka 19.000 kvadratmeter forventes at stå færdigt i 2026.

 

Kontakt

Klinisk lærestolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin & overlæge i neurokirurgi på Aarhus Universitetshospital
Jens Christian Hedemann Sørensen
T: 23882178
M: jcsorensen@clin.au.dk