Merete Nordentofts gruppe

Hvilken betydning har genetiske og miljømæssige faktorer for skizofreni, affektive lidelser og samspillet mellem individets arveanlæg og miljø, som eksempelvis stofmisbrug og selvmordsadfærd? Det er nogle af de spørgsmål, vi beskæftiger os med. 

Vores forskningsenhed består af 60 forskere, 20 af dem er ansat i kliniske studier og mere end 30 arbejder med epidemiologisk forskning. En gruppe på 15 forskere; postdocs, ph.d.-studerende og forskningsassistenter er ansat i det danske studie VIA 7 og VIA 11.

Copenhagen Research Center for Mental Health - CORE er opdelt i seks forskningsprogrammer, som hver er ledet af en seniorforsker: Psykoser, VIA7 og VIA11, PSYCH-FLAME, Dansk Center for Selvmordsforebyggelse, Rehabilitering og genoptræning og Registerbaserede epidemiologiske undersøgelser.

Hvis du vil vide mere om iPSYCH og Merete Nordentofts forskningsgruppe, så kan du kontakte Merete Nordentoft: M: 20 60 75 51 - merete.nordentoft@regionh.dk

Mød Merete Nordentofts forskningsgruppe